Benvinguts a la Escola
Escuela Infantil Tamarit
Escuela Infantil Tamarit

L’inici de la nostra escola es remonta a l’any 1920. Unes antigues alumnes de l’escola de Jesús Maria del carrer Casp van decidir fundar una petita escola per a nenes amb funció educativa i social.

Durant la guerra civil es va convertir en un menjador social i posteriorment, va recuperar la funció educativa i parroquial ja que la del barri va ésser enderrocada.

L’any 1946 es va dedicar a l’ensenyament d’educació primària.

Des del 1975 ens dediquem a l’educació infantil.

Trets d'identitat
Oferim una educació cristiana en diàleg coherent entre fe, cultura i vida.
Impulsa una escola arrelada en el nostre temps i el nostre món, amb preferència pels més necessitats.
Eduquem per a la vida.
Atenta a cada persona i amb esperit de família.
Sensible als problemes del món i compromesa amb la realitat.
Opta per un finançament públic.
Vol garantir una educació de qualitat per a tothom.
Seguim l’estil de Claudina Thévenet la nostra fundadora.
Escuela Infantil Tamarit
Educació Infantil
Escuela Infantil Tamarit

PRIMER CICLE (0-3 ANYS)

 • Descoberta a partir de l’experimentació i el joc
 • Motivació al desenvolupament del llenguatge: contes, cançons….
 • Psicomotricitat
 • Hàbits d’higiene, salut i ordre
 • Sortides a la natura i activitats lúdiques a l’escola.
 • Aprenentatge de l’anglès (a partir dels 2 anys)
 • Iniciació a les tecnologies
 • Llenguatge musical amb especialista

SEGON CICLE (3-6 ANYS)

 • Les aules estan distribuïdes en funció de l’edat
 • Desdoblament de grups
 • Tallers de participació de diferents edats
 • Treballs per racons d’aprenentatge, projectes y experimentació
 • Treball cooperatiu

 

Objectius prioritaris

 • Fomentar que els alumnes és sentint feliços, protagonistes de la seva vida i del seu aprenentatge.
 • Descobrir i potenciar les seves qualitats personals.
 • Potenciar el seu desenvolupament integral.
 • Desenvolupar la creativitat, la imaginació, la gestió de l’oci i el temps lliure.
 • Afavorir la relació dels nens i nenes amb el medi natural, social i cultural.
 • Ajudar en el desenvolupament del llenguatge.
 • Potenciar els aprenentatges a través del joc de descobriment.
 • Desenvolupar una dimensió ètica i de respecte la diversitat.
 • Fomentar l’autoestima, la seguretat emocional i l’optimització de les pròpies capacitats.
Metodologia Jesús María
Una escola per a tots
Atenta a cada persona, valorant-se tal com és i que confia en les possibilitats del creixement de cadascuna d'elles.
L'educador
Que l’educador sigui el guía en un procés de cerca d'autonomia i responsabilitat personal de l'alumne i que per mitjà de l'educació en totes les seves formes, persegueix el desenvolupament integral del nen.
Projectes i activitats més destacables
 • Hort urbà
 • Aprenentatge de l’anglès amb especialista
 • Música amb especialista
 • Sortides a la natura, teatre, música….
 • Colònies a partir de I-3
 • Psicomotricitat y jocs esportius en anglès
 • Projecte de filosofia. Aprenc a pensar
 • Experimentació i joc no estructurat
 • Taules de llum
Extraescolars
English Club Escuela Infantil Tamarit
English Club

Els nens d’educació infantil tenen una gran capacitat per aprendre coses noves si aquestes se’ls presenten de manera adequada. A l’ENGLISH CLUB aprofitem aquesta capacitat en l’aprenentatge de la llengua anglesa, utilitzant una metodologia basada en la comunicació i la comprensió orals.

Utilitzem tècniques dinàmiques i materials apropiats per l’edat i el desenvolupament del coneixement dels nens.

Objectius:

 • Aprendre de manera natural, aprofitant els recursos innats dels infants.
 • Oferir un contacte amb l’idioma tal qual és des del primer dia, sense adaptacions ni omissions, amb la finalitat que duguin a terme un aprenentatge global.
 • Interioritzar la gramàtica elemental de l’anglès de manera natural i espontània.
 • Promoure la comunicació.
 • Fomentar una bona pronunciació.
 • Desenvolupar una bona comprensió oral, malgrat no entendre paraula per paraula.
 • Estimular la socialització i la interacció amb altres companys mitjançant jocs i activitats.

 

Activitats:

 • Contes senzills
 • Cançons, poesies, rimes.
 • Sessions audiovisuals
 • Jocs de tota mena (de moviment, de percepció, de seriació, etc…)
 • Dramatitzacions.
 • Expressió plàstica
 • Expressió corporal
Musilandia Escuela Infantil Tamarit
Musilandia

Objectius

 • Afavorir el desenvolupament motor i verbal
 • Desenvolupar l’expressió corporal-musical i la creativitat
 • Promoure el plaer per escoltar música
 • Fer de la música una vivència afectiva
 • Enfortir la socialització i integració en un nou grup
 • Desenvolupar les capacitats d’atenció, percepció i memòria
 • Expressar l’estat d’ànim a través de la música

 

Activitats

 • Escolta activa de cançons i contes musicals
 • Sonorització de contes
 • Jocs rítmics
 • Creació de cançons a través de la improvisació
 • Exploració del món dels instruments; manipulació específica de cadascú; bufar, percudir,sacsegar, rasgar, cantar
 • “La meva cançó preferida”; conèixer el repertori preferir de cada nen/a per compartir-lo amb el grup
 • Jocs motors amb paràmetres musicals; respostes a diferents tempos, dinàmiques, compàs binari i ternari, vivència dels diferents caràcters de la música
 • Balls de Rotllana; pautes simples de moviments, petites coreografies i jocs de mans
 • Música per relaxar-se; banys sonors, relaxació i música en viu amb diferents instruments
Idiomes

Degut a la importància que té l’aprenentatge de les llengües a la nostra societat actual, nosaltres comencem amb l’aprenentatge de la llengua anglesa a I-2. Així doncs, els nostres alumnes fan entre una, dues i tres sessions setmanals d’aquesta llengua.

A l’aula d’anglès aprofitem la capacitat dels nens per aprendre coses noves, utilitzant una metodología basada en la comunicació i la comprensió oral. Utilitzem tècniques dinàmiques i materials apropiats per l’edat i el desenvolupament dels nens.

Objetivos Idiomas Escuela Infantil Tamarit
Objetius
 • Despertar l’interès per la llengua anglesa per tal de comunicar-se en jocs i d’altres activitats d’aula.
 •  Aprendre a reconèixer sons anglesos.
 • Agafar el ritme i l’entonació de les cançons i coordinar l’expressió corporal.
 • Estimular la socialització mitjançant jocs i activitats.
Actividades Idiomas Escuela Infantil Tamarit
Activitats
 • Contra adequats al seu nivell evolutiu.
 • Cançons, poesies, rimes.
 • Jocs de tot tipus (de moviment, de percepció, d’atenció, de seriació, etc…)
 • Dramatitzacions
 • Puzzles
 • Sessió setmanal d’speaking a I-5
Serveis
Servicios Escuela Infantil Tamarit
 • Servei d’acollida matí
 • Servei de menjador amb cuina pròpia amb menús adaptats a tot tipus d’al·lèrgies, intoleràncies i aliments introduïts en el cas dels més petits.
 • Casal d’estiu al mes de juliol
 • Assessorament psicopedagògic
 • Pati amb sorral amb accés directe des de l’aula (I -1)
 • Extraescolars d’anglès i música: English Club i Musilandia
 • Una hora de pati lliure per gaudir amb les famílies de 17 a 18 hores

 

Ambitos de participación y colaboración Escuela Infantil Tamarit
 • AFA (Associació de Famílies d’Alumnes)
 • Organització de festes i esdeveniments familiars fora de l’horari escolar (AFA)
 • Consell Escolar
 • Tallers per famílies
 • Sortides familiars
 • Participació en pregàries
instal·lacions

Totes les instal·lacions i equipaments  de l’escola estan adaptats a les  necessitats dels infants, famílies i professionals.

L’acció educativa es desenvolupa en uns espais determinats on hi son presents uns principis de qualitat:

 • Terres calents i tous.
 • Finestrals grans amb persianes.
 • Calefacció central.
 • Ventiladors a totes les aules.
 • Espais ben cuidats, nets i ordenats.
 • Harmonia de colors i nombre equilibrat d’elements visuals.

Dintre de l’aula els espais estan diferenciats entre treball i joc; experimentació, descobriment, i tasques col·lectives, sovint delimitats amb uns materials que estimulen l’acció dels infants, els hi plantegen reptes i els ajuden a mantenir una actitud activa, s’adeqüen el procés aprenentatge, afavoreixen el desenvolupament harmònic dels infants i dintre d’un ambient estimulant generen confiança, seguretat, tranquil·litat, calma i benestar.

Pastoral

Com a escola cristiana, la pastoral és l’eix vertebrador de tota la nostra tasca educativa i, per tant, és un dels àmbits més importants de la formació dels nostres alumnes.

La pastoral de la nostra escola s’inspira en la manera de fer de Sta. Claudina Thèvenet, amb un estil senzill, obert, atent als més febles, que dóna molta importància a l’acompanyament personal dels alumnes.

L’objectiu últim de la pastoral és fer-los una proposta de vida cristiana com un camí per a ser feliç.

El centre d’Educació Infantil Jesús María, a través d’una educació integral, pretén desenvolupar tots els aspectes de la formació dels alumnes que arriben fins al nostre centre. En aquest procés estem implicats tota la comunitat educativa: professorat, personal no docent, monitors i famílies.

Som conscients que cada alumne és un ésser únic al que descobrir, ajudar a créixer i estimar. L'objectiu és que cada persona sigui feliç, amb un projecte i opció de vida cristiana que es vagi formant a través d'un procés positiu i continu.

Objectius

 • Potenciar la dignitat de la persona.
 • Ajudar-lo amb l’educació en valors.
 • Comprometre’l en la construcció d’una societat més justa i fraterna.

 

Activitats

Les activitats que proposem s’agrupen en tres àmbits:

 • La interioritat.
 • El temps de lleure.
 • El contacte amb altres realitats
Pastoral Escuela Infantil Tamarit
Fundació JUNTOS MEJOR

La “Fundación Juntos Mejor para la educación y el desarrollo” neix de l’experiència de més de 150 anys en països de missió, entre els més febles, en situacions extremadament marginals.

Som un organisme sense ànim de lucre, que neix per treballar per un món que no exclogui a ningú.

Actualment realitzem projectes a Nigèria, Guinea Equatorial, Gabon, Camerun, Marroc, Equador, Colòmbia, Bolívia, Uruguai, Mèxic, Cuba, Argentina, Perú, Haití, Índia, el Pakistan, les Filipines, Síria, Líban, Canadà, USA, Europa, amb l’objectiu d’afavorir el progrés i desenvolupament educatiu i social en tots els àmbits, tant del 3r com del 4t món.

 Si ens vols conèixer i veure quins projectes duem a terme, visita la nostra web:

http://fundacionjuntosmejor.com/

Campaments
Casal de Verano Escuela Tamarit
Casal D'stiu

El Casal d’estiu està destinat als alumnes de l’escola Jesús Maria, tant els de primer com els de segon cicle.

Els grups estan organitzats segons l’edat dels alumnes, i cada un d’ells té un monitor/a que porta la dinàmica de grup.

Portem a terme activitats lúdiques, sortides de matí, sortides de tot el dia, jocs d’aigua, piscines inflables al pati de l’escola, ambients, esport, tallers i molt més!

Té una durada de 5 setmanes, començant des de l’última setmana de juny. Pots inscriure el teu fill segons les teves necessitats: totes les setmanes, setmanes concretes o fins i tot, algun dia esporàdic.

Equip Directiu
Equipo directivo Escuela Infantil Tamarit
Nuestro equipo
Ana Elba Rovira
Direcció
Michael Chipantasi
Administració
Raquel Baena
Coordinació 1er Cicle d’Infantil
Nuria Sorribes
Coordinació 2n Cicle d’Infantil
Informació addicional
Metodologies del centre
Escola Cristiana de Catalunya
micole mejores escuelas infantiles 2024
naifar
Contacte
Ubicación
Calle Tamarit, 80. 08004 Barcelona
Redes sociales