Benvinguts al Col·legi. Jesús-Maria
Claudina Thévenet
Colegio Jesús María Claudina Thévenet

La nostra escola és una escola concertada cristiana fundada per la Congregació de Religioses de Jesús María l’any 1967. És una escola amb una llarga tradició educativa i un profund arrelament al barri de La Guineueta.

El nostre estil educatiu dona prioritat a l’atenció personal de tots els nostres alumnes, acollint-los tal com són i confiant en les possibilitats de creixement personal de cadascun d’ells.

Fidels a l’estil educatiu de Jesús Maria, desitgem que la nostra tasca educativa sigui alliberadora, que promogui una cultura de vida, oberta a la fe i que susciti el compromís. Volem que els nostres alumnes se sentin feliços en la seva feina, en la relació amb els altres i en les activitats que realitzen. Per això treballem per ajudar-los a:

 • Descobrir les seves potencialitats i acceptar les seves limitacions.
 • Adquirir hàbits de treball i ordre que els ajudin a aconseguir una formació sòlida.
 • Créixer en les seves dimensions social, ètica i transcendent.
 • Comprometre’s en la construcció d’un món més just.
¿Com ho fem?
Oferim una educació integral tenint en compte totes les dimensions de la persona.
Impulsem una escola atenta a la realitat social, oberta a l'esperança i compromesa amb el món.
Promovem al centre un ambient de família on l'alumnat se senti segur i estimat.
Tenim una visió esperançada de l'educació. El nostre carisma es basa en la tendresa, l'esforç, la responsabilitat, la senzillesa, l'agraïment i el perdó.
Treballem per una educació inclusiva, amb una atenció personalitzada, basada en la prevenció, la paciència activa i la confiança.
Apostem per la innovació pedagògica com a mitjà per promoure l'èxit de tot el nostre alumnat conjugant-lo amb les bones pràctiques de la nostra llarga experiència educativa.
Claudina Thévenet
Etapes Educatives
Educación Infantil Jesús María Claudina Thevenet
Educació Infantil

Té com a finalitat contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

L’objectiu de la nostra escola és compartir amb les famílies el desenvolupament de les capacitats personals i intel·lectuals dels seus fills en un entorn estable, acollidor i feliç. 

Què oferim?

La nostra escola  ofereix un ambient càlid i segur, proporcionem als nostres alumnes més petits experiències ajustades a les seves capacitats i habilitats perquè es vagin desenvolupant de manera integral.

Volem que el nostre alumnat sigui capaç de formar una imatge positiva de si mateix, la possibilitat de relacionar-se amb els altres, la descoberta i l’observació del seu entorn més proper i l’adquisició de valors i d’hàbits que n’afavoreixin l’autonomia personal i la integració en la societat, a través d’una pedagogia activa i amb el suport de les noves tecnologies.

Des de sempre, la nostra tradició pedagògica té com a prioritat l’educació en valors humans i cristians, i la relació família-escola.

Metodologia Jesús Maria
Els nens, protagonistes del seu aprenentatge
Treballem les competències d'una manera globalitzada per aconseguir un desenvolupament integral dels nens a partir de: l'experimentació, els ambients de treball, la investigació, les emocions, el joc i la interacció.
Situacions d'aprenentatge
L'equip educatiu utilitza experiències que viuen els nens per desenvolupar els diferents aprenentatges. Aquestes situacions d'aprenentatge es donen en un context concret, plantegen un repte, pregunta o problema ampli als quals donar resposta i sobre els quals intervé el nen. Estan orientades al desenvolupament de les competències específiques.
Treball de les Emocions
A l'escola, el treball de les emocions és molt important: identificar les emocions, posar paraules al que sentim, escoltar i dialogar per resoldre conflictes, expressar el que necessitem per estar bé... tot forma part del benestar i la convivència. L'aprenentatge emocional està present dia a dia i en tot moment: quan conversem, quan juguem, quan fem cua, quan ens barallem, quan mengem, quan fem dinàmiques i, també, quan llegim contes.
EntusiasMAT
BITS, jocs manipulatius, reptes matemàtics, etc.
Lectoescriptura
Basada en l'aprenentatge constructivista on els nens i nenes són els protagonistes. Es potencia la funcionalitat de la llengua i es busca que els aprenentatges siguin significatius, partint dels seus interessos i respectant el seu procés maduratiu.
Estimulació primerenca
Treballem l'estimulació primerenca a través de diversos programes: bits d'intel·ligència, audicions musicals, programa de desenvolupament bàsic (arrossegar-se, gatejar, braquiació...) Aquests programes basats en les fundamentacions teòriques de Glenn Domen i Loris Malaguzzi entre d'altres, es treballen diàriament a les aules d'infantil en diferents moments del dia, amb la finalitat de favoreixir el desenvolupament de xarxes neuronals que permetin l'adquisició de posteriors aprenentatges amb major facilitat. Les àrees que componen el programa d'Estimulació Primerenca són la motora, la del llenguatge, la cognitiva i la social.
Avaluació de l'Educació Infantil
Té caràcter regulador, és contínua, positiva, integrada, diversa, qualitativa, participativa i participada.
Activitats Complementàries
Actividades Complementarias Colegio Jesús María Claudina Thevenet
Activitats Complementàries
 • Anglès (2 hores) – Activitats i jocs en llengua anglesa
 • Contes – Gaudir dels contes tradicionals i contes d’afirmació personal
 • Investiguem – Juguem i experimentem 
 • Jocs per pensar – Jocs matemàtics per reforçar el projecte EntusiasMAT
Actividades culturales Colegio Jesús María Claudina Thevenet
Activitats Culturals
 • Celebracions tradicionals
 • Sortides d’oci i d’aprenentatge
 • Colònies a partir d’I-4
Educación Primaria Jesús María Claudina Thevenet
Educació Primària

La nostra missió com a escola inclusiva implica una voluntat ferma de respondre als reptes inherents a la contemporaneïtat de la vida i l’educació en el segle XXI. El nostre projecte educatiu s’esforça a cultivar en els infants d’avui les habilitats i competències necessàries per a convertir-se en ciutadans íntegres, empàtics i compromesos amb el seu entorn. A més de fomentar el desenvolupament humà, els valors ètics i la intel·ligència social, ens enfoquem en altres aspectes rellevants com la cultura de la pau, la sostenibilitat mediambiental, la consciència global i la creativitat, tots essencials per a una participació activa i significativa en la societat. Per aquests motius, ens definim com “una escola per a tots i totes”.

En el nostre enfocament educatiu per a l’educació primària, abracem la diversitat com a fonament de l’aprenentatge. El nostre projecte educatiu reforça el nostre compromís envers un ensenyament que celebra i valora la riquesa de les diferències individuals. Mitjançant les noves metodologies i l’ús de tecnologies innovadores, busquem crear un entorn d’aprenentatge enriquidor, on cada infant pugui explorar i desenvolupar les seves habilitats d’una manera personalitzada.

Metodologia Jesús Maria

En les nostres aules d’educació primària, la metodologia adoptada està alineada amb una visió completa del desenvolupament educatiu, prioritzant l’autonomia i el potencial únic de cada nen i nena. Considerem que la motivació és l’engranatge que impulsa l’aprenentatge. Amb aquest propòsit, busquem generar un entorn estimulant que desperti la curiositat natural dels infants i fomenti la seva capacitat d’integrar el coneixement, connectant els continguts amb les seves pròpies experiències de la vida quotidiana.

Fomentem la interacció entre els estudiants i la col·laboració en el treball cooperatiu. Creiem en l’aprenentatge a través de l’intercanvi d’idees, la comunicació efectiva i el suport mutu entre companys, desenvolupant així habilitats socials vitals per al seu futur.

L’avaluació és un procés continu i dinàmic que busca analitzar el desenvolupament integral de l’estudiant en les diferents competències, esdevenint d’una observació activa i contínua de les habilitats i coneixements de l’alumne al llarg del temps.

Prioritzem un ambient acollidor, segur i alegre
Aquest enfocament no només crea un espai físic càlid i còmode, sinó que també fomenta un clima emocional positiu que afavoreix el benestar emocional dels alumnes i el seu aprenentatge.
La tecnologia dona suport a l’ensenyament i l’aprenentatge:
La integració de la tecnologia en l'entorn educatiu ha obert noves perspectives i oportunitats per a l'ensenyament i l'aprenentatge a la nostra escola. Al nostre centre podem trobar: • Pissarres digitals a totes les aules com a eina de treball. • Ordinadors portàtils, ChromeBooks i tablets (iPads) com a eina d’aprenentatge. • Robots Dash & Dot i Lego WeDo 2.0 per al treball de la robòtica i la programació.
Robòtica i Programació
Iniciem als alumnes a la robòtica i programació per desenvolupar les següents habilitats: Motricitat; orientació i domini de l’espai; plantejament de reptes i resolució de problemes; imaginació, fantasia, creativitat; afavorir les metodologies de treball cooperatiu; aprendre a distribuir responsabilitats i tasques; contribuir a portar a terme una tasca comuna; gaudir en grup dels èxits.
Activitats Complementàries
Actividades complementarias Colegio Jesús María Claudina Thevenet
 • Tallers: Robòtica, competència digital i arts.
 • English project
 • Biblioteca: Tertúlies literàries i Bookflix.
 • Jocs matemàtics
 • Racons de treball: Jocs lingüístics i situacions d’aprenentatge de la vida quotidiana.
 • Tutoria i assemblea.
Educación ESO Jesús María Claudina Thevenet
ESO

L’ESO té com a finalitat la consolidació dels aprenentatges instrumentals de l’Educació Primària. S’inicia a l’alumnat en altres camps del saber s’aprofundeix en les àrees fonamentals.

Es pretén dotar l’alumnat dels recursos necessaris perquè adquireixi maduresa per ser competent en la societat tant a nivell professional com social.

L’objectiu és, en síntesi, garantir les mateixes oportunitats de formació a tots els nois i les noies, respectant la diversitat, i proporcionant-los aquelles habilitats i coneixements que els permetin de poder triar entre les diferents sortides que se’ls ofereixen en acabar l’ESO.

Metodologia Jesús Maria

El nostre objectiu és conduir l’alumne cap a l’autonomia personal, alhora que assoleix les competències bàsiques de l’etapa.

Materias complementarias Colegio Jesús María Claudina Thevenet
Matèries complementàries
 • Francès
 • Comunicació
 • Mediació i convivència
 • Salut i benestar
 • Orientació tutorial
lenguas Colegio Jesús María Claudina Thevenet
Llengua

Volem alumnat competent, amb la capacitat de llegir tota mena de textos i saber-los interpretar, analitzar, sintetitzar, reconèixer…

Per això fem:

 • Tallers de lectura
 • Disposem d’un servei de Préstec
ciencias Colegio Jesús María Claudina Thevenet
Les ciències
 • Aula viva (Projectes Interetapes)
 • Xerrades sobre divulgació científica
 • Matemàtiques ONMAT
 • Science Bits (Ciències Naturals)
 • Robòtica i programació a Tecnologia
 • Projecte Explainers (CosmoCaixa)
 • Concurs Neuroart (UB)
Programa de Diversificación Curricular Secundaria Colegio Jesús María Claudina Thevenet
Programa de Diversificació Curricular a Secundària

La nostra escola porta més de 10 anys amb un projecte de Diversificació Curricular a Secundària. Aquest programa s’adreça a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i té com a finalitat afavorir que l’alumnat que ho requereixi puguin assolir els objectius i les competències clau de l’etapa, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent de la que s’estableix amb caràcter general.

La metodologia principal que s’utilitza és el treball per projectes, basat en situacions d’aprenentatge per treballar les competències bàsiques. Algunes d’aquestes situacions d’aprenentatge són el treball de l’hort i l’hort intel·ligent, el projecte “Cos humà”, construcció i restauració dels mosaics de l’escola, i diversos projectes interetapes (cucs de seda amb 1r d’Ed Primària, de l’”Ou al Pollet” amb 3r d’Ed Primària…).

Extraescolars
Actividades deportivas Colegio Jesús María Claudina Thevenet
Activitats esportives

L’objectiu consisteix en una educació esportiva que contribueix a la formació integral de la persona. Cadascuna de les activitats ha de permetre descobrir el valor de l’esforç com a font de la mateixa satisfacció i principi d’autonomia. Les activitats es realitzen al centre a partir de les 17h.

 • Escola de futbol (Som Valors)
 • Patinatge (Som Valors)
 • Dansa (Som Valors)
 • Escola de bàsquet per a Ed. Infantil i Ed. Primària (Bàsquet Nou Barris)
 • Ioga Kundalini (activitat per a famílies)
Actividades culturales Colegio Jesús María Claudina Thevenet
Activitats Culturals

La finalitat és una educació cultural que col·labora en la formació integral de la persona. Cadascuna de les activitats ha de permetre descobrir el valor de l’esforç com a font de la mateixa satisfacció i principi d’autonomia.

Les activitats es realitzen al centre al migdia.

 • Fun English! Anglès per a Ed. Infantil i Ed. Primària
 • Anglès per a Ed. Secundària
Actividades sociales Colegio Jesús María Claudina Thevenet
Activitats Socials

L’actitud de voluntariat es treballa des de la incorporació al centre. La creació de grups d’amistat es promou a partir de 4t de primària. Els alumnes creen experiència de grup, comparteixen i aprenen valors (amistat, respecte, responsabilitat…). Alguns professors i antics alumnes són els seus acompanyants. A 4t d’ESO es promou el voluntariat com a col·laboració amb entitats del barri.

A més, s’organitzen trobades mensuals a la natura en les quals poden participar tots els membres de la comunitat educativa i antics alumnes. Això serveix per entrellaçar encara més els vincles d’unió existents.

L’objectiu principal és oferir un desenvolupament per als alumnes, enriquint els seus gustos i necessitats, tenint en compte la seva personalitat: és un complement educatiu. Totes elles fomenten el desenvolupament de les relacions socials.

 • Club Excursionista
 • Grups d’amistat JM
Idiomes

Prepararem l’alumnat perquè sigui capaç de participar en la societat plural, plurilingüe i pluricultural del segle XXI.

Com ho fem:

 • Llengua anglesa, com a matèria complementària a Educació Infantil (2 hores setmanals).
 • Matèries complementàries en anglès a Educació Primària (Projects).
 • Segona llengua estrangera (francès) a partir de 1º ESO.
 • Programa d’auxiliars de conversa nadius a Primària i Secundària.
 • Som Escola PIPE.
Plan PIPE Colegio Jesús María Claudina Thevenet
PIPE

Formem part d’un Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu (PIPE) per facilitar tant a l’alumnat com al seu entorn el contacte directe amb els idiomes. Aquest projecte té com a objectiu implementar i optimitzar l’eficàcia de l’ensenyament de les llengües estrangeres. Es treballa a través de les matèries complementàries, optatives, extraescolars i possibles estades a l’estranger…

Pen Pal Project Colegio Jesús María Claudina Thevenet
Pen Pal Project

Des del curs 2022-23, els estudiants de 2n d’ESO participen en el projecte amb l’escola Cardinal Heenan a Leeds (Regne Unit). Es tracta d’una oportunitat emocionant per comunicar-se amb una altra persona d’un altre país utilitzant una llengua estrangera.

Serveis
Comedor escolar Colegio Jesús María Claudina Thevenet

L’escola compta amb cuina pròpia i elabora menús equilibrats per l’alumnat del nostre centre. Atenem tot tipus de dietes i s’elaboren, si cal, menús especials per alumnes amb intoleràncies, al·lèrgies o altres particularitats alimentàries. 

L’espai de menjador està supervisat per un equip de monitors amb experiència en l’àmbit educatiu. 

Aquest és un espai educatiu d’enriquiment personal, de relació i de convivència. L’estona de menjador possibilita treballar els aspectes propis de l’hora de dinar i del temps de lleure. Busquem:

Promoure i desenvolupar hàbits alimentaris saludables, amb una dieta adequada.
Promoure hàbits higiènics saludables.
Desenvolupar el saber estar, el respecte i la tolerància.
Aconseguir un entorn físic i social saludable.
Acogida matinal Colegio Jesús María Claudina Thevenet

L’escola ofereix un servei d’acollida matinal diari de 8h a 9h del matí i també de 17h a 18h de la tarda pels alumnes d’Infantil i de Primària.

 

Es tracta d’un espai on els alumnes realitzen activitats lúdiques com puzzles, jocs de taula, dibuixos… Els alumnes de Primària també poden repassar i fer alguna activitat de classe.

Plataforma Educamos y Google Workspace Colegio Jesús María Claudina Thevenet

El nostre projecte educatiu dóna molta importància a l’ús de les noves tecnologies i a l’aplicació que poden tenir com a eina de suport i d’aprenentatge pels nostres alumnes. Amb aquest objectiu, fem servir la plataforma SM Educamos és un ecosistema educatiu digital que connecta la nostra comunitat educativa i permet la gestió integral del centre.

A 2n i 3r cicle de Primària i a Secundària, l’alumnat té assignat un usuari de Google amb el nostre domini propi. D’aquesta manera ho utilitzem per tal de treballar amb les eines que ofereix la plataforma Google Workspace.

Departamento de orientación Colegio Jesús María Claudina Thevenet

L’escola vol afavorir i potenciar un estil d’escola inclusiva. Aquest objectiu es concreta en el disseny d’un Projecte Educatiu que contempli la diversitat de l’alumnat. En aquest sentit reconeix les diferències existents, detecta les necessitats i potencia els talents de l’alumnat per poder determinar les ajudes pedagògiques que cadascun requereix per assolir les finalitats educatives, i oferir-los les respostes adients. Per a portar a terme aquest objectiu d’inclusió educativa, el centre aplica les mesures pertinents en cada cas: desdoblaments i codocència a l’aula, atenció personalitzada, aplicació de Plans de Suport individualitzat (PSI).

També es posa en contacte amb especialistes i amb els organismes del Departament d’Ensenyament. En aquesta tasca hi treballa el professorat amb l’assessorament de personal d’orientació, la psicòloga i les vetlladores. Des del Departament d’Orientació es treballa per a la millora de la convivència i les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa.

Aquest departament, juntament amb la resta de professorat, busca afavorir les mesures d’atenció a la diversitat dins i fora de l’aula, per tal de coordinar i potenciar la tasca educativa: Plans de Suport Individualitzat, Projectes de Diversificació Curricular…

Acompanyar al nostre alumnat durant el seu procés d’ensenyament-aprenentatge, potenciar un treball més personalitzat en aquells alumnes que sigui necessari i col·laborar en la detecció precoç de possibles dificultats són les principals tasques a desenvolupar.  S’estableixen connexions i es treballa en xarxa amb els serveis públics externs de la zona: EAP, CSMIJ, EAIA… i amb els diversos professionals privats vinculats amb els tractaments terapèutics dels nostres alumnes.

D’altra banda, també es busca potenciar la presa de decisions per part dels alumnes respecte al seu futur acadèmic i professional, ajudant-los a conèixer-se millor a ells mateixos, els seus interessos, valors…

Aula de acogida Colegio Jesús María Claudina Thevenet

Disposem d’una aula d’acollida des de 3r de Primària fins a 4t d’ESO. L’alumnat nouvingut assisteix a aquesta aula durant determinades hores a la setmana. El gran objectiu és que aprenguin la llengua catalana. Per fer-ho es treballa de manera molt dinàmica i amb moltes gamificacions. L’aula d’acollida combina la part oral amb l’escrita i és de gran ajuda perquè l’alumnat sigui competent en l’idioma. 

AFA Colegio Jesús María Claudina Thevenet

Els pares i mares dels alumnes són, per si mateixos, els primers responsables de l’educació dels fills i no poden delegar la seva responsabilitat malgrat que el Col·legi sigui col·laborador en la tasca educativa. Per dret, pertanyen a l’Associació de Famílies, tots els pares, mares o tutors que tenen un fill a la nostra Escola. L’Associació es regeix per uns estatuts propis i té la seva Junta Directiva.

AFJM Colegio Jesús María Claudina Thevenet

L’Associació Família Jesús Maria (AFJM) és una Associació de laics compromesos, vinculada a la Congregació de les Religioses de Jesús Maria. Els membres desitgen viure els valors de l’Evangeli segons el carisma i l’espiritualitat de santa Claudina Thévenet.

Instal·lacions
Pastoral
Pastoral Colegio Jesús María Claudina Thevenet

La nostra escola es defineix com un centre catòlic que comparteix activament la missió evangelitzadora de l’Església i ofereix una educació:

 

 • Cristiana, en referència als valors evangèlics i aquells que Claudina Thévenet ens va deixar com a referència.
 • Atenta a cada persona.
 • Oberta i solidària amb el seu entorn i la realitat del món.

 

L’educació que ofereix el nostre centre és una educació cristiana, basada en l’acompanyament de l’alumnat en el seu procés de desenvolupament integral, des d’una concepció cristiana de la persona i de la vida. Des de la seva llibertat, l’alumnat ha de poder aconseguir l’harmonia entre la seva fe i la seva cultura i la seva vida, i ha de poder inserir-se en la societat amb una actitud que faci possible  la construcció d’un món més fratern. 

La Pastoral a la nostra escola vol ser l’eina que contribueixi a realitzar aquesta tasca educativa i, per tant, quan parlem de Pastoral ens referim a totes aquelles accions que es duen a terme a l’escola per transmetre els valors de l’evangeli. Per tot això,  la Pastoral és el fil conductor, motor i eix vertebrador de la nostra tasca educativa.

Campaments

A l’estiu, oferim diferents activitats (casal, colònies i campaments JM) per a totes les edats.

Casal de verano y colonias Colegio Jesús María Claudina Thevenet
El casal d’estiu i les colònies tenen com a objectiu
Vetllar per la felicitat dels infants.
Oferir activitats accessibles a totes les famílies. 
Adaptar-nos a les necessitats individuals. 
Afavorir la convivència.
campamentos Colegio Jesús María Claudina Thevenet
Els objectius dels campaments JM són
Conèixer i gaudir de la natura, respectar-la i valorar-la.
Conviure amb alumnes de Jesús-Maria de diferents ciutats.
Potenciar l'esperit de família JM.
Aprendre a valorar la diversitat.
Créixer en autonomia personal.
Promoure la trobada amb un mateix, amb els altres, amb l'entorn i amb Déu.
Descobrir la presència de Déu en la pròpia vida i la seva invitació a millorar el nostre món.
Fomentar hàbits saludables mitjançant activitats esportives, artístiques i culturals.
Fomentar el treball en equip.
Equip Directive
Equipo directivo Colegio Jesús María Claudina Thevenet
Nuestro equipo
Valle Tejedor Benito (d.general.claudina@jesus-maria.net)
Direcció General
Inma Martín Ovejero (primaria.claudina@jesus-maria.net)
Direcció Pedagògica Infantil i Primària
Lidia Haro López (secundaria.claudina@jesus-maria.net)
Direcció Pedagògica ESO
Carme Heredia Carrasco (pastoral.claudina@jesus-maria.net)
Direcció Pastoral
Anna M. Comas Masferrer (ad.jmclaudina@jesus-maria.net)
Administració
Informació addicional
Normes d' organizació i funcionament del centre
Projecte de convivència
Sellos i plans
micole mejores colegios 2024 Colegio Jesús María Claudina Thevenet
emat Colegio Jesús María Claudina Thevenet
onmat
programa tei
science bits
Contacte
Ubicación
Rambla del Caçador 6-12, 08042, Barcelona
Redes sociales