Benvinguts al Col·legi. Jesús-Maria
Badalona
Colegio Jesús-María Badalona

¡Un espai únic a Badalona!

Tot va començar quan un grup d’ex-alumnes de l’escola de Sant Gervasi de Barcelona, decideix venir a Badalona, al Turó del Caritg i dedicar part del seu temps a impartir catequesi i ensenyar a llegir i escriure a les nenes d’aquesta zona. Aquests terrenys pertanyien al Sr. Barriga que decideix regalar-los a les religioses amb la condició que es fes una escola. L’arquitecte, Agustí Borrell, dissenya els plànols de l’edifici i dirigeix l’obra, començant així una gran aventura.

El dia 3 d’octubre de 1955 l’escola obre les portes a les primeres alumnes. La inauguració de l’escola “Inmaculada y San Francisco”, que era el seu nom inicialment, és tot un èxit.

El barri va creixent amb l’arribada de gent d’arreu d’Espanya i al costat d’aquelles cases petites es construeixen blocs de pisos. L’escola ha de créixer i les religioses decideixen ampliar-la. L’any 1965 en aquest nou edifici s’obre la Filial de l’Institut i més tard, l’any 1975, s’inicien els estudis de Formació Professional Administrativa i Sanitària. Segueix passant el temps i….arriben els nens a l’escola. La coeducació és una realitat, i amb ella arriba també el professorat masculí. L’any 1992 es torna a reestructurar l’escola per poder acollir als alumnes de P3.

Amb els nous temps arriba també l’actualització tecnològica que exigeix la socetat actual. Ja des del 1985 Jesús Maria de Badalona inicia el seu camí tecnològic, esdevenint una escola capdavantera en tot aquest tema. S’instal·la una aula d’ordinadors i a poc a poc es van incorporant nous elements per facilitar l’ús de les noves tecnologies (internet, wifi a tota l’escola, cablejat, pissarres digitals, etc.).

Les necessitats educatives són cada vegada més importants, i per mantenir una educació de qualitat cal enderrocar la part més antiga de l’escola i fer unes instal·lacions preparades per afrontar els nous reptes educatius.

També hi col·laboren:

 • AMPA: Associació de mares i pares d’alumnes. Representa els pares i mares d’alumnes de l’escola.
 • Associació d’exalumnes: Agrupa els antics alumnes de l’escola.
 • Família Jesús Maria: Associació laica amb l’objectiu d’aprofundir en el missatge de Claudina.
 • Fundació Glady: Fundació que té per objecte la concessió d’ajuts a les tasques docents, educatives, culturals i formatives desenvolupades per centres escolars, en especial Jesús Maria de Badalona, perquè puguin continuar realitzant els seus objectius.
El centre és una comunitat educativa formada pel conjunt de persones que comparteixen els objectius de l'educació a Jesús Maria:
Entitat Titular: És la Congregació de les Religioses de Jesús Maria. És la darrera responsable dels centres.
Alumnes: Són l'objectiu final de l'acció educativa.
Professorat: Són els responsables de l'ensenyament-aprenentatge i de la formació en l'àmbit escolar.
Pares i mares o tutors/es: Són els principals responsables de l'educació dels seus fills. Promovem la col·laboració família-escola.
Personal d'Administració i Serveis: Participen en la tasca educativa complint diverses funcions.
AMPA, a la Asociació d' exalumnes, Família Jesús Maria y Fundació Glady
Badalona
Etapes Educatives
Educación Infantil Jesús María Badalona
Educació Infantil

Junts, eduquem per a la vida

Volem compartir amb vosaltres el desenvolupament de les capacitats personals, socials i intel·lectuals dels vostres fills i filles en un entorn familiar, acollidor i inclusiu, amb l’objectiu de formar persones íntegres i felices.

Volem que els nostres infants: 

 • Creixin amb seguretat i confiança en sí mateixos.
 • Descobreixin l’entorn amb curiositat 
 • Es comuniquin amb diferents llenguatges
 • Respectin i valorin la diversitat del món que els envolta i del que formen part.

 

Oferim una formació integral en què l’alumne participa activament en el seu propi aprenentatge. 

 • Educació emocional i en valors.
 • Desenvolupament de les intel·ligències múltiples
 • Escola inclusiva respectuosa amb la diversitat.

 

On les famílies participen de manera activa a l’escola: 

 • Visites a la classe
 • Col·laboració a les celebracions
 • Tallers amb les famílies
 • Activitats compartides

 

Metodologia Jesús-María
Fomentar l’aprenentatge significatiu…
Observar, reflexionar, experimentar, expressar, interioritzar
…a través de diversitat de propostes,...
Jocs manipulatius, activitats individuals i cooperatives, projectes, racons de treball i de joc simbòlic, treball PDI, Bits
…per generar oportunitats per a tots i totes:
Lectoescriptura amb mètode fonètic, sil·làbic i global, materials propis i adaptables
Educación Primaria Jesús María Badalona
Educació Primaria

Talents en acció

El projecte que oferim busca educar els nens d’avui per tal que siguin demà persones positives i responsables en la família i en la societat.

 • Desenvolupar i potenciar les competències del nostre alumnat. 
 • Interacció setmanal en anglès: 2 hores curriculars, speaking amb auxiliar de conversa nadiu.  
 • Educació emocional i tutoria setmanal.
 • Innovamat.
 • Science Bits.
 • Fiction Express.
Metodologia Jesús-María
Aprenentatge significatiu
Observar, reflexionar, experimentar, interioritzar, avaluar per competències, innovamat, reptes matemàtics, aules digitalitzades
Aprenentatge cooperatiu:
Puzzles, treball entre iguals, activitats interactives, interetapes
Activitats Complementàries
 • Taller de lectura filosòfica
 • Speak & games
 • Pensament computacional
 • Informàtica
 • Segona llengua: francès (Cicle superior)

 

Activitats Culturals
 • Celebracions tradicionals: Castanyada, Sta. Llúcia, Carnestoltes, Dimoni.
 • Sortides de lleure i aprenentatge
 • Activitats musicals: Sortides musicals, celebració de Sta. Cecília
 • Colònies

 

ESO Jesús María Badalona
ESO

Talents en acció

El projecte que oferim busca educar els joves d’avui per tal que siguin demà persones positives i responsables en la família i en la societat. Per això, volem:

 • Que els alumnes surtin amb perfil JM: responsabilitat, empatia, ajuda, constància, esforç …
 • Que els alumnes actuïn amb autonomia i respecte.
 • Que els joves tinguin l’acompanyament necessari per escollir les opcions adequades de cara als seus futurs estudis.
 • Que aprenguin a pensar i a comunicar-se amb criteri i sentit crític.
 • Que desenvolupin el pensament lògic i abstracte.
 • Que apliquin les eines necessàries per a la consolidació de les competències.
 • Que sàpiguen com comportar-se allà on vagin.
Metodologia Jesús-María
Aprenentatge significatiu:
Observar, reflexionar, experimentar, interioritzar, Avaluar per competències.
Aprenentatge cooperatiu: puzzle, treball entre iguals
Projecte 1x1 (un ordinador per cada alumne), science Bits, fiction Express, aules digitalitzades.
Hora complementària
 • Speaking
 • Lògica matemàtica
 • Informàtica
Idiomes
 • Primera llengua estrangera: Anglès
 • Segona llengua estrangera: Francès
Activitats Culturals
 • A 1r i 2n, es fan colònies en cases arreu de Catalunya.
 • A 3r, es fa una estada lingüística al Sud de França
 • A 4t, es fa una estada lingüística a Londres.
 • Sortides de lleure i aprenentatge
 • Celebracions: Halloween, Nadal, Carnestoltes, …
Extraescolars
Actividades Deportivas Jesús María Badalona
Activitats esportives:

L’objectiu consisteix en una educació esportiva que contribueix a la formació integral de la persona. Cadascuna de les activitats ha de permetre descobrir el valor de l’esforç com a font de la mateixa satisfacció i principi d’autonomia. Les activitats es realitzen al centre a partir de les 17h.

 • Jocs pre-esportius
 • Escola de futbol
 • Fútbol sala
 • Ballem
 • Patinatge 
 • Dansa 
 • Escola de bàsquet
 • Anglès
 • Grups d’amistat JM

 

Actividades Sociales Jesús María Badalona
Activitats socials:

L’actitud de voluntariat es treballa des de la incorporació al centre. La creació de grups d’amistat es promou a partir de 4t de primària. Els alumnes creen experiència de grup, comparteixen i aprenen valors (amistat, respecte, responsabilitat…). Alguns professors i antics alumnes són els seus acompanyants. A 4t d’ESO es promou el voluntariat com a col·laboració amb entitats del barri o centres

L’objectiu principal és oferir un desenvolupament per als alumnes, enriquint els seus gustos i necessitats, tenint en compte la seva personalitat: és un complement educatiu. Totes elles fomenten el desenvolupament de les relacions socials.

 • Grups d’amistat JM
Idiomes
Que volem

Volem preparar els nostres alumnes per tal que desenvolupin les competències comunicatives i lingüístiques bàsiques per a què puguin afrontar els reptes d’una societat plural, multilingüe i multicultural del segle XXI. Vivim en un món globalitzat on l’aprenentatge de les llengües estrangeres és una eina essencial per aconseguir l’èxit tant a nivell personal, acadèmic i professional.

Idiomas Jesús-María Badalona
Com ho fem

L’assignatura d’anglès s’imparteix des de I3 fins a 4t d’ESO.

La llengua francesa s’introdueix a 5è de primària i fins a 4t d’ESO.

Entenem l’ensenyament de les llengües estrangeres des d’una metodologia activa, innovadora i inclusiva. I per tal d’aconseguir-ho llegim llibres en anglès i francès -que tenim a la nostra biblioteca- des de ben petits, fem obres de teatre en anglès i francès o les anem a veure fora de l’escola, totes les pel·lícules que visionem en qualsevol de les assignatures són en versió original, fem un ús quotidià de les noves tecnologies a les nostres classes amb la utilització de llibres digitals i pissarres interactives, dividim les classes en grups flexibles heterogenis,……

Algunes de les assignatures, o una part de les mateixes, s’imparteixen en anglès. Allò que anomenem AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres).

Des de fa quatre anys la nostra escola acull el Programa d’Auxiliars de Conversa que pensem és una eina molt potent per estimular l’aprenentatge de l’anglès i el coneixement d’altres cultures i altres formes d’entendre el món. Els auxiliars de conversa , que poden ser acollits per les famílies de l’escola a les seves llars, donen suport a les activitats programades pel professorat amb un objectiu comú: millorar les destresses comunicatives en llengua anglesa del nostre alumnat.

 

Idiomas Jesús-María Badalona
Qui som

El grup de professors d’Educació Infantil, Primària i Secundària especialistes en llengües estrangeres (anglès i francès) juntament amb els auxiliars de conversa i tot el professorat que acrediti un bon coneixement d’aquestes dues llengües.

Idiomas Jesús-María Badalona
Com ens organitzem

El departament de llengües estrangeres, conjuntament amb els coordinadors de les diferents etapes, té com a objectiu que els nostres estudiants assoleixin un bon coneixement de les mateixes a la fi de l’educació obligatòria.

Idiomas Jesús-María Badalona
Escola Multilingüe

La nostra escola des de 2019 ha obtingut la Certificació d’escola Multilingüe per part de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. L’escola treballa cada curs per seguir millorant en el camí iniciat fa anys amb el treball de les llengües estrangeres a diferents àmbits de la vida del centre.

La certificació d’Escola Multilingüe s’atorga a les Escoles Cristianes que demostren l’aplicació d’iniciatives multilingües diverses, amb creativitat i eficàcia en el marc d’un projecte lingüístic estructurat i coherent, i esdevinguin una garantia d’innovació, qualitat i seguiment del projecte multilingüe.

 

Serveis
Comedor escolar Colegio Jesús María Badalona

El menjador és un dels serveis que ofereix el col·legi. Una empresa de càtering (Serunion) suministra diàriament diferents tipus de menús. S’informa als pares mensualment del que menjaran els seus fills al llarg de tot el mes. Cal destacar també que tots els menús estan controlats per un dietista.

Tenint en compte que l’hora de dinar també és un temps per educar, l’escola disposa d’un grup de monitors que controlen els bons hàbits d’higiene i normes de bona conducta a la taula. Els pares reben cada trimestre un informe individualitzat sobre el seguiment del seu fill.

El servei de menjador inclou també pels nens i nenes de I3 una estona de descans.

Per últim, disposen d’una hora d’activitats dirigides en la qual els nens realitzen jocs i activitats diverses de caire lúdic i artístic de manera voluntària.

La nostra escola ofereix un servei d’acollida matinal de 8 a 9 del matí, per a les famílies que ho necessiten. Durant aquesta estona els nens i nenes poden aprofitar per a fer els deures o altres activitats més lúdiques en funció de l’edat.

Ens trobem immersos dins de la coneguda com a Societat de la Informació. Tot el nostre entorn està tecnificat, la major part de la població té una mínima formació internauta i possibilitat de connexió a Internet. En els darrers anys hem realitzat la implantació progressiva de la plataforma educativa Educamos en la nostra pràctica educativa diària.

Intentem integrar en aquesta plataforma amb un entorn de navegació protegit i fiable tot el que necessitem des de tots els àmbits a l’escola. Gestió de notes i incidències, calendari general i d’informacions importants, tràmits de secretaria, circulars informatives i sobretot i el més important els continguts digitals per a l’aula.

Què ofereix a les famílies:

Als pares:

 • Conèixer en temps real les qualificacions dels diferents exàmens, treballs, vegades que no s’han fet els exercicis … del seu fill / a.
 • Conèixer els exercicis que s’han enviat per fer a casa (i si l’alumne/a ha marcat que els ha fet), dates d’exàmens programats o de lliuraments de treballs.
 • Rebre notificació d’absències i retards tant a la plataforma com en el correu electrònic. També pot justificar les absències, tant passades com futures.
 • Rebre o enviar missatges amb el professorat dels seus fills per motius urgents i dins l’horari laboral, si és possible.
 • El tutor pot fixar reunions amb els pares amb la presència o no de l’alumne.
 • Rebre circulars del centre i conèixer les activitats que es realitzen.

 

Als alumnes:

 • Conèixer en temps real les qualificacions de la mateixa manera que els pares.
 • Conèixer els exercicis que s’han enviat per fer a casa (i marcar que els ha realitzat o no), dates d’exàmens programats o de lliuraments de treballs.
 • Veure les absències i retards amb la finalitat de comunicar als seus pares que cal justificar (ja que l’alumne no pot justificar).
 • Rebre o enviar missatges amb el seu professorat sobre enviament de treballs o dubtes de la matèria.
 • Accedir als materials educatius que el professor li enviï o estiguin allotjats en la mateixa plataforma educativa. Sincronització amb el moodle de continguts i llibres digitals.

 

Accés a la Plataforma EDUCAMOS del Col·legi Jesús Maria Badalona:

http://jesusmaria-jm-badalona.educamos.com/

Codi d’Educamos de centre: 810

Tot l’alumnat (Infantil, Primària i Secundària) té assignat un usuari de Google amb el nostre domini propi. D’aquesta manera ho utilitzem per tal de treballar amb les eines que ofereix la plataforma Google Workspace.

Què és el Departament d’orientació?

El Departament d’orientació és l’espai de l’escola dedicat a proporcionar assessorament psicològic i pedagògic a: professorat, alumnes i famílies.

Està format per membres de totes les etapes educatives i la psicòloga del centre.

Es reuneix periòdicament amb l’Equip Directiu per formular propostes i coordinar i avaluar accions.

Col·labora en l’elaboració del Pla d’Acció Tutorial, Pla d’Acollida i Pla d’Atenció a la Diversitat.

Es coordina amb els serveis externs (EAP, CDIAP, CSMIJ, psicòlegs…) que intervenen en l’atenció dels alumnes.

A qui s’adreça?

El departament d’orientació atén a tota la comunitat educativa: professorat, alumnes i famílies.

Quins serveix ofereix?

Al professorat:

Atendre les demandes realitzades pels professors relatives a les necessitats psicopedagògiques dels seus alumnes.

Col·laborar amb el professorat en la prevenció i detecció de problemes d’aprenentatge i en la programació i aplicació de plans individualitzats.

A l’alumnat:

Avaluar capacitats i competències curriculars.

Realitzar l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat del qual se’n fa la demanda, el seguiment corresponent i, si cal, les derivacions oportunes.

Atendre de forma individualitzada a determinats alumnes.

Col·laborar en l’orientació acadèmica i professional.

A les famílies

Proporcionar informació i orientació als pares i mares a través de xerrades sobre temes relacionats amb l’educació dels fills.

Fer entrevistes amb els pares relatives a les necessitats psicopedagògiques dels seus fills.

Mantenir relacions amb altres institucions o serveis vinculats amb els alumnes del centre (EAP, CSMIJ, altres centres…).

Com contactar?

Demanar dia i hora amb la psicòloga mitjançant el telèfon de l’escola o correu electrònic a: mercedes.c@jm-badalona.com. També s’hi pot contactar a través dels tutors o directors d’etapa.

AFA

Els pares i mares dels alumnes són, per si mateixos, els primers responsables de l’educació dels fills i no poden delegar la seva responsabilitat malgrat que el Col·legi sigui col·laborador en la tasca educativa. Per dret, pertanyen a l’Associació de Famílies, tots els pares, mares o tutors que tenen un fill a la nostra Escola. L’Associació es regeix per uns estatuts propis i té la seva Junta Directiva.

Associació d’antics alumnes

L’Associació d’antics alumnes és una Associació compromesa i vinculada a l’escola Jesús Maria. Realitzen tallers i manualitats per al projecte solidari de l’escola i col·laboren amb el centre educatiu. 

Associació Família Jesús Maria (AFJM)

L’Associació Família Jesús Maria (AFJM) és una Associació de laics compromesos, vinculada a la Congregació de les Religioses de Jesús Maria. Els membres desitgen viure els valors de l’Evangeli segons el carisma i l’espiritualitat de santa Claudina Thévenet.

L’espai de la biblioteca ofereix unes instal·lacions adaptades a l’alumnat de totes les edats, on poden gaudir de la lectura i fer consultes de tota mena. A més dels serveis ja esmentats els nostres alumnes poden realitzar:

 • Consultes d’obres generals.
 • Préstec de llibres.
 • Accés a Internet.
 • Espais per treballar en grup o individualment.

 

Horari: Dilluns, dimarts i dimecres de 17:15h a 18:30h.

 

Pastoral

Com a escola cristiana, la pastoral és l’eix vertebrador de tota la nostra tasca educativa i, per tant, és un dels àmbits més importants de la formació dels nostres alumnes.

La pastoral de la nostra escola s’inspira en la manera de fer de Sta. Claudina Thèvenet, amb un estil senzill, obert, atent als més febles, que dona molta importància a l’acompanyament personal dels alumnes.

L’objectiu últim de la pastoral és fer una proposta de vida cristiana com un camí per a ser feliç.

Pastoral Jesús María Badalona
Educació integral

La nostra proposta pastoral s’emmarca dins de l’educació integral de la persona.

Parlar d’educació integral significa formar totes les dimensions de la persona: corporal, psicològica i emocional, intel·lectual, social, artística i espiritual. Per a nosaltres és important no quedar-nos en la formació simplement acadèmica. Sinó que volem anar més enllà.

De fet, la pastoral de l’escola treballa totes les dimensions que queden fora de l’àmbit purament acadèmic, oferint-los una formació humana, social i espiritual.

Això ho fem com una proposta de vida, no com una imposició, sinó respectant la seva llibertat d’elecció, no donant per suposada la seva adhesió personal a la fe.

Aquesta proposta és una invitació per a tots, tant aquells que busquen una formació cristiana com per aquells que tenen altres opcions personals.

Objetius

Els objectius centrals de la nostra tasca són:

Ajudar els nostres alumnes a revelar la seva dimensió transcendent
Donar-los eines per a buscar les seves pròpies respostes
Orientar-los per a la recerca de sentit en la pròpia vida
Ajudar-los a desenvolupar una manera responsable d'estar en el món perquè prenguin les seves opcions de manera reflexionada i llibre
Formar-los perquè assumeixin la responsabilitat de les seves pròpies opcions
Sensibilitzar-los cap a altres realitats del món que necessiten ser transformades
Acompanyar-los en el seu procés de creixement humà i de fe
Activitats

Les activitats que proposem s’agrupen en tres àmbits:

 

La interioritat
El temps lliure
El contacte amb altres realitats
Catequesis

Els dimecres de 17h a 18h els alumnes de tercer i quart de primària es preparen per a la Primera Comunió amb l’equip de catequistes.

Mitjançant diverses celebracions com la missa del pollet, la celebració de la paraula i la renovació dels vots baptismals abans de la celebració del sagrament.

Amb tota la il·lusió preparem juntament amb les famílies la celebració, amb estima i amb l’estil de Jesús Maria en la capella de la nostra escola.

Grups de vida

Alguns alumnes de 5è, 6è de primària, 1r i 2n d’ESO formen part d’uns grups voluntaris segons les edats que tenen com a objectiu compartir inquietuds, i mitjançant activitats lúdiques, introspectives, amb temes actuals, continuar creixent com a persones que formen part de la comunitat de Jesús-María i que comparteixen els valors i la fe.

Familía Jesús-Maria

L’Associació Família Jesús-Maria (AFJM) és una Associació de laics compromesos, vinculada a la Congregació de les Religioses de Jesús-Maria. Els membres desitgen viure els valors de l’Evangeli segons el carisma i l’espiritualitat de santa Claudina Thévenet.

Asociació Familia Jesús-Maria

Equip directiu
Equipo Colegio Jesús María Badalona
Nuestro equipo
Mª Silvia Rosa Sempere (d.general.badalona@jesus-maria.net)
Direcció General
Elisabet Jordan Teruel (primaria.badalona@jesus-maria.net)
Direcció Pedagògica Infantil i Primària
Silvia Álvarez Alonso (secundaria.badalona@jesus-maria.net)
Direcció Pedagògica ESO
José Luis Sánchez (pastoral.badalona@jesus-maria.net)
Direcció Pastoral
Andreu Roset Roca (ad.badalona@jesus-maria.net)
Administració
Mª Ángeles Carpio Villanueva
Coordinador/a Pedagògic-Pastoral d’Educació Infantil
Mª Victoria Carrasco García
Coordinador/a Pedagògic-Pastoral de Primària
Anna Abadal Sastre
Coordinador/a Pedagògic ESO
Antu Alconché Ortiz
Coordinador/a de Pastoral ESO
Contacte
Teléfono
De lunes a viernes
933 87 46 96​
Ubicación
C. de Lepanto, 3, 08917 Badalona, Barcelona
Redes sociales